HV-info

Hundar i Hemvärnet

Hundekipagen deltar under åtta dygn varje år i förbandsövningar. Dessutom deltar många hundekipage i civila eftersök, antingen som fristående hundekipage kallade av polisen, eller som del av ett inkallat förband.


Genom att vidareutbilda sig på Hundtjänstskolan kan hundföraren beträda andra befattningar inom Hemvärnet som har med hund att göra.