Regler


Regler för DM och FMM


Nya regler vid DM och SM för patrullhundar börjar gälla vid årsskiftet.

  • Inga tävlingsmoment är ändrade.

  • Anpassning av protesthantering till bruksprovsreglerna.

  • Spårlinans längd.

  • Antal åskådare på patrullstigen.

  • Uttagning av centrala reserver.

  • FHTE:s möjlighet att delta (det 19:e distriktet)


Regler för SM för räddningshundar